Menu

Uw droomhuis laten ontwerpen?

Uw eigen huis ontwerpen en bouwen, u bent zeker niet de enige die hiervan droomt, maar waar moet u beginnen? Wij beginnen het liefst bij uw woonwensen. Een prettig gesprek over hoe u wenst te wonen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. Zo werkt BMA en zo wordt het realiseren van uw droomhuis een fantastische ervaring. U kunt bij BMA terecht voor de complete realisatie van uw te bouwen huis. Met onze persoonlijke aanpak, transparante werkwijze en enthousiasme mochten we al veel droomhuizen realiseren.

Binnenkort een een uurtje vrijblijvend schetsen en kennismaken ?

Uw eigen huis laten ontwerpen in 3 stappen
Bij BMA onderscheiden we 3 opeenvolgende fasen in het realiseren van een nieuwe woning.


01 ONTWERP
We beginnen met een prettig gesprek waarbij we uw wensen, ideeën en budget als uitgangspunt nemen. We denken mee, vertalen uw ideeën in creatieve en inspirerende woningschetsen en verwerken daarin globaal het bouwvolume, het woonoppervlak, de hoofdindeling en natuurlijk de uitstraling. Deze creatieve fase leidt tot het vertalen van uw ideeën en vormt daarmee basis van het voorlopig-ontwerp. Als u tevreden bent met het schetsontwerp vervolgen we met het voorlopig-ontwerp.
 
Het voorlopig-ontwerp van uw eigen huis is een vertaling van het schetsontwerp naar een “echte” ontwerptekening op schaal. De eventuele gewenste aanpassingen zoals deze zijn besproken bij de oplevering van het schetsontwerp zijn hierin verwerkt.
 
Elke gemeente heeft een vorm van een vooroverleg, het kan zijn dat dit een andere naam draagt, bijvoorbeeld: “principeverzoek” of “pré-advies”. De tekeningen van het voorlopig ontwerp worden aangeboden aan de gemeente en zullen worden getoetst aan het bestemmingsplan en indien van toepassing worden de plannen ook voorgelegd aan een welstandscommissie (dit laatste verschilt per gemeente). Bij een positieve uitslag van de toetsing van het voorlopig-ontwerp aan het bestemmingsplan en, indien van toepassing, een positieve uitspraak van de welstandscommissie kunnen we door naar het definitief maken en uitwerken van het ontwerp.
 
Na uw akkoord op het voorlopig-ontwerp van uw huis en een positieve uitslag van het vooroverleg vervolgen we met het uitwerken van de plannen tot een definitief-ontwerp. Het definitief-ontwerp wordt vastgelegd op een A1 formaat tekening. Het definitief-ontwerp heeft als doel om de plannen te toetsen aan het bouwbesluit. Ook dient het definitief-ontwerp voor het begroten van de bouwkosten van de woning.

In het definitief-ontwerp worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:
Indeling van de plattegronden en maatvoering
Positie van de kozijnen en draaiende delen
Positie van het sanitair, keuken, installaties en standleidingen
Materiaalgebruik, kleur en afwerking
 
02 VERGUNNING
Na het indienen van de omgevingsvergunning-aanvraag onderdeel “bouwen” (bouwaanvraag) zal de gemeente beoordelen of de aanvrager in zijn verzoek voldoet aan alle eisen die aan de vergunning worden gesteld. Hiervoor staat een termijn van acht weken. Wanneer de omgevingsvergunning-aanvraag door de bevoegde instantie van de gemeente wordt goedgekeurd wordt er openbaar melding van gemaakt. De aanvraag kan worden ingezien op het gemeentehuis. Deze procedure is bij wet geregeld om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventueel bezwaar aan te kunnen tekenen. Na zes weken wordt de uitspraak onherroepelijk.
 

03 BOUWEN

U wilt uw eigen huis laten bouwen. Hier komt veel bij kijken. Na het ontwerpen van het huis, het regelen van financiën, de aankoop van het bouwkavel, het doorlopen van welstand en het verkrijgen van de felbegeerde bouwvergunning begint het daadwerkelijk laten bouwen van uw eigen huis.

Hiervoor werken we uw woning tot in detail samen met u uit en selecteren we samen 1 of meerdere aannemers die mogelijk het huis kunnen bouwen. Wij beoordelen de begrotingen en maken samen met u de keuze voor een aannemer.

Aannemers werken niet allemaal op exact dezelfde wijze en leveren niet allemaal dezelfde opties. Het kan dus lastig zijn om aannemers met elkaar te vergelijken. Als u dat wenst verzorgen we voor u het onderhands aanbestedingstraject en beoordelen offertes van aannemers. U mag uiteraard zelf bepalen wat uw selectiecriteria zijn, bijvoorbeeld: kwaliteit of kosteneffectiviteit.
 
Na het kiezen van een uitvoerende aannemer begint een spannende periode waarin de sleuteloverdracht van uw nieuwe huis ‘steen voor steen’ steeds dichterbij komt. Dit moet een plezierige periode zijn waarbij elke dag, elke week, elke maand de voortgang van de bouw van het huis zichtbaar en tastbaar is.

De uitvoerende partij; de aannemer, zal na de ruwbouw een afbouwplanning overhandigen waardoor de oplevering van uw eigen huis al globaal zichtbaar wordt. Op naar de oplevering: de sleutel wordt overhandigd, de woning moet meer dan goed zijn. WoonSubliem kan u tijdens de bouw van uw eigen huis (als u gebruik van wenst te maken van deze dienst) bijstaan met deskundige bouwbegeleiding (controle op ontwerpuitgangspunten). Zo wordt het bouwen van uw eigen huis een zorgeloos traject!